Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 27 maart 2024

Invoering

Welkom bij CasinoRust.com. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en de bijbehorende diensten. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Dienstbeschrijving

CasinoRust.com biedt gebruikers een platform om voor de lol verschillende gokspellen te spelen en unieke bonussen te ontvangen bij verschillende online casino’s. Houd er rekening mee dat wij geen gokdiensten voor echt geld aanbieden. Onze website is uitsluitend bedoeld voor amusements- en informatiedoeleinden.

Geschiktheid van de gebruiker

De diensten van CasinoRust.com zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Door onze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan en aan alle voorgaande deelnamevereisten te voldoen.

Gebruikers account

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt. U stemt ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en dergelijke informatie bij te werken om deze accuraat, actueel en volledig te houden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op CasinoRust.com, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de site wordt gebruikt, is eigendom van CasinoRust.com of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten.

Verboden activiteiten

Het is u verboden deel te nemen aan de volgende activiteiten: (a) proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze systemen of netwerken, (b) het uitvoeren van illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude en gokken waar dit verboden is, (c) het creëren van een valse identiteit of een verkeerde voorstelling van uw identiteit geven.

Afwijzing van garanties

De website en de inhoud ervan worden aangeboden “as is”. CasinoRust.com geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de site.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn CasinoRust.com, haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit uw gebruik van de website.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om CasinoRust.com en haar dochterondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim, rechtszaak, actie of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de website.

Wijziging van voorwaarden

CasinoRust.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin CasinoRust.com actief is, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via support@casinorust.com.